Owl Image
Owl Image
Owl Image

THÔNG BÁO: Lùi thời gian tiến hành Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 8

Do điều kiện khách quan và yêu cầu của một số Hội thành viên, Ban Thường vụ Hội Hóa học Việt Nam quyết đinh lùi thời gian tiến hành Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 8, trước đây dự kiến vào ngày 15/11/2019, nay là ngày 20/12/2019.

Hạn cuối cùng nộp báo cáo hoàn chỉnh là trước ngày 30/9/2019.

Mọi thông tin khác vẫn như thông báo số 2.

Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
X2YN8C

Bài viết khác

Số lượt truy cập

5807221 Hôm nay:1089