Owl Image
Owl Image
Owl Image

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (VCCS 8) “Hóa học Việt Nam vì sự phát triển bền vững”

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (VCCS 8)

Hóa học Việt Nam vì sự phát triển bền vững”

    Hội Hóa học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 8 vào tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội.

   Mục tiêu của Hội nghị là công bố những công trình mới của các đơn vị nghiên cứu và triển khai những kết quả cải tiến kỹ thuật có giá trị của các cơ sở sản xuất hóa chất và những vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực ngành hóa học. Hoạt động của Hội nghị còn có việc trưng bày, quảng bá các sản phẩm gắn với hoạt động sản xuất hóa chất.

I.    NỘI DUNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA HỘI NGHỊ 
1. Các nội dung chính:

·        Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất, hóa dầu và các chương trình KHCN quốc gia có liên quan (hóa dược, vật liệu, môi trường...) đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

·        Các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực hóa học, đặc biệt là các công trình có khả năng ứng dụng vào sản xuất.

·        Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các phát minh sáng chế đã và sẽ có khả năng áp dụng vào sản xuất.

·        Các phương pháp nghiên cứu, các giải pháp khoa học tiên tiến và các thiết bị hiện đại, có khả năng chuyển giao tới các cơ sở sản xuất.

·        Các vấn đề và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực ngành hóa học.

·        Giới thiệu các sản phẩm.

2. Các lĩnh vực chủ yếu của báo cáo khoa học

Các báo cáo KH cần tập trung vào các kết quả nghiên cứu, triển khai mới trong các lĩnh vực KHCN hóa học sau:

·        Hóa học các hợp chất hữu cơ và hóa dầu, nhiên liệu sinh học

·        Hóa học polyme và vật liệu mới

·        Điện hóa, ăn mòn và bảo vệ kim loại

·        Hoá dược và hoá học các hợp chất tự nhiên

·        Hóa học phục vụ nông nghiệp và công nghiệp

·        Giáo dục và đào tạo nhân lực cho ngành hoá 

·        Hóa môi trường và hóa học xanh

·        Hóa lý, hóa lý thuyết và hóa học tính toán

·        Những sáng kiến, cải tiến KT có giá trị và những yêu cầu đặt hàng nghiên cứu của các doanh nghiệp hóa chất

II. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam

Trưởng ban

2

GS. TS. Nguyễn Việt Bắc, PCT Hội Hóa học VN, Chủ tịch Hội Polyme

Phó trưởng ban thường trực

3

TS Đỗ Duy Phi, PCT kiêm Tổng Thư ký Hội Hóa học VN

Phó Trưởng ban

4

PGS. TS. Ngô Đại Quang, Phó CT Hội Hóa học VN, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phó Trưởng ban

5

TS. Lê Mạnh Hùng, PCT Hội Hóa học VN, PTGĐ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Phó Trưởng ban

6

GS. TSKH. Chu Phạm Ngọc Sơn, PCT Hội Hóa học VN, Chủ tịch Hội Hóa học TP Hồ Chí Minh

Phó Trưởng ban

7

GS. TS. Đào Hùng Cường,  PCT Hội Hóa học VN, Chủ tịch Hội Hóa học Đà Nẵng

Phó Trưởng ban

8

GS. TSKH. Nguyễn CươngPCT Hội Hóa học VN,  Chủ tịch Hội Giảng dạy Hóa học

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Ủy viên

10

GS. TSKH. Hồ Sĩ Thoảng, Hội Hóa học TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

11

GS. TSKH. Nguyễn Trọng Uyển, Chủ tịch Hội Hóa học Vô cơ – Đất hiếm

Ủy viên

12

GS. TSKH. Nguyễn Đức Hùng  Chủ tịch Hội Điện hóa

Ủy viên

13

GS. TS. Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Hóa học hữu cơ

Ủy viên

14

GS TSKH Trần Văn Sung, TBT Tạp chí Hóa Học, UV BCH Hội

Ủy viên

15

PGS. TS. Nguyễn  Mộng  Sinh, UV Ban Chấp hành Hội Hóa học VN, Chủ tịch Hội Hóa học Đà lạt

Ủy viên

16

GS TSKH Phạm Văn Thiêm, Phó CT Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học

Ủy viên

17

PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện Tổng Thư ký Hội Hóa dược

Ủy viên

18

GS. TS. Phan Đình Tuấn, UV BCH Hội, Đại Học TN MT Tp HCM

Ủy viên

19

GS TS Thái Hoàng, UV BCH Hội, Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Ủy viên

20

PGS.TS. Võ Văn Tân, UV BCH Hội, (ĐHSP Huế)

Ủy viên

21

PGS TS Võ Viễn, UV BCH Hội, CT Hội Hóa học Bình Định

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Anh, Hội Hóa học Việt Nam

Ủy viên

23

GS. TS Phạm Quốc Long, UV BHCH Hội, Viện trưởng Viện HH các hợp chất tự nhiên

Ủy viên

24

TS. Diệp Ngọc Sương Hội Hóa học TP Hồ Chí Minh 

Ủy viên

25

GS TS  Trần Đình Thắng, UV BCH Hội, (trường ĐH Vinh)

Ủy viên

26

PGS. TS. Huỳnh Văn Trung, Hội Hóa học Việt Nam

Ủy viên

27

PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung, Hội Hóa học Việt Nam

Ủy viên

28

PGS. TS. Lê Thanh Sơn, CN Khoa Hóa, ĐH KHTN Hà Nội

Ủy viên

29

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính, Viên trưởng Viện KT Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

30

Ông Trần Quang Hân, CVP Hội Hóa học Việt Nam 

Ủy viên


III.      DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ

1. Thông báo số 1                  30/8/2018

2. Thực hiện các thủ tục pháp lý với Liên hiệp Hội và các cơ quan quản lý nhà nước                   31/10/2018

3. Tiếp nhận thông tin phản hồi, giải đáp các thắc mắc, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và phương thức Hội nghị  31/12/2018

4.     Thông báo số 2  Quí 1/2019

5.  Các tác giả gửi đăng ký báo cáo KHKT (theo mẫu), các đơn vị đăng ký quảng bá thiết bị, sản phẩm về Văn phòng Hội trước ngày 30/4/2019.

6.  Các tác giả gửi báo cáo toàn văn (gồm bản giấy và bản điện tử) về Văn phòng Hội trước ngày 30/7/2019.

7.  Tuyển chọn, phản biện và in các báo cáo khoa học trong Proceeding hoặc Tạp chí Hóa học trước ngày 30/9/2019

8.  Văn phòng Hội gửi giấy mời cho khách mời và các đại biểu  15/10/2019

9.  Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội nghị  (hội trường, …)   31/10/2019

10.     Tiến hành Hội nghị:  Trong tháng 11/2019

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

- Khách mời.

          - Các tác giả có báo cáo được đăng trong “Kỷ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ VIII”.

          - Đại diện các cơ quan quản lý

          - Đại diện các tổ chức thành viên, các hội viên của Hội Hóa học Việt Nam.

          - Đại diện các tổ chức khoa học và đào tạo (Viện, trường, trung tâm nghiên cứu...).

          - Đại diện lãnh đạo, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất hóa chất.

          - Khách quốc tế do Hội Hóa học Việt Nam mời. Các Hội chuyên ngành có thể mời khách quốc tế với điều kiện tự lo tiếp đón và toàn bộ kinh phí. Đề nghị thông báo trước cho Ban Tổ chức Hội nghị.

V. CHUẨN BỊ BÁO CÁO

1. Yêu cầu về nội dung đối với các báo cáo

          Các Báo cáo cần tập trung khai thác và thể hiện những nội dung chủ yếu sau đây:

          - Là kết quả của những đề tài, phát minh khoa học và công nghệ mới của các đơn vị nghiên cứu (viện, trường, trung tâm nghiên cứu...).

          - Là kết quả của những đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ công nghệ,  các phát minh công nghệ mới, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo sản phẩm mới và sản phẩm chất lượng cao cũng như kết quả của việc nhập khẩu công nghệ tiên tiến của các đơn vị sản xuất theo chuyên ngành của mình.

          - Là tổng quan về các thành tựu ứng dụng tiến bộ KHCN của các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất hóa chất.

          - Là thành tựu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

          - Là thành tựu trong lĩnh vực quản lý ngành và quản lý doanh nghiệp hóa chất.

          Phương châm chủ đạo của Hội nghị khoa học toàn quốc lần này là “Khoa học và công nghệ bắt nguồn từ sản xuất và trở lại phục vụ thiết thực cho sản xuất”. Do vậy, Hội nghị đặc biệt khuyến khích và hoan nghênh các đề tài đã được ứng dụng thành công và hiệu quả vào sản xuất.

2. Yêu cầu tính thời gian của các nội dung trong báo cáo

          - Các báo cáo của các đơn vị nghiên cứu (Viện, trường, trung tâm nghiên cứu...) phản ánh kết quả nghiên cứu từ sau Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ VII (2015) tới nay.

          - Các báo cáo của các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất phản ánh các kết quả ứng dụng tiến bộ công nghệ trong khoảng 3 năm lại đây. Các kết quả nổi bật có giá trị cao về kỹ thuật-kinh tế-xã hội có thể từ 5 năm lại đây.

3. Người tham gia viết báo cáo

          Hội Hóa học Việt Nam trân trọng mời tham gia viết báo cáo:

          - Các hội viên Hội Hoá học Việt Nam

          - Các nhà khoa học Việt Nam làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực hóa học ở trong và ngoài nước.

          - Các chuyên gia và kỹ thuật viên trực tiếp điều hành và phục vụ sản xuất tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy thuộc lĩnh vực hóa chất.

          - Các nhà quản lý ngành và quản lý doanh nghiệp hóa chất.

          - Các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất đang theo học ở trong và ngoài nước.

          - Các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế (theo lời mời của Hội Hóa học Việt Nam).

4. Lựa chọn và sử dụng các báo cáo

          - Ban tổ chức tiếp nhận và tuyển chọn các báo cáo có chất lượng phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Hội nghị.

          - Các bài báo được tuyển chọn sẽ được đăng trong  “Kỷ yếu báo cáo Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ VIII” và nếu đạt được các yêu cầu của Tạp chí Hóa học sẽ được đăng trên tạp chí số đặc biệt dành cho Hội nghị

          - Một số báo cáo tiêu biểu được chọn trình bày tại Hội nghị.

          - Kỷ yếu Hội nghị và Tạp chí Hóa học được bán  ngay tại Hội nghị và tại Văn phòng Hội Hóa học cho những ai có nhu cầu. Xin đăng ký trước ngày 01/10/2019.

5. Hình thức viết  báo cáo

          - Các báo cáo kết quả nghiên cứu được viết với hình thức và bố cục theo quy định hiện hành (như để đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước).

          - Bài viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính, font Times New Roman, cỡ 12, để có thể gửi bằng Email hoặc ghi vào đĩa CD.

          - Dung lượng một bài không quá 5 trang in khổ A4, bao gồm chữ viết, hình vẽ, ảnh, bảng số và tài liệu tham khảo. Mỗi bài có không quá 5 hình vẽ. Kèm theo có tóm tắt bằng tiếng Anh, không quá 1/4 trang. Các bài đều phải có đầu đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh. (Đối với các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất, dung lượng mỗi bài có thể dài hơn, nhưng không quá 10 trang, bao gồm cả hình vẽ, ảnh, bảng số và tài liệu tham khảo.)

6. Cách thức và thời gian nộp báo cáo

          - Đăng ký báo cáo và báo cáo cần gửi về Hội bằng email theo địa chỉ csvhoihoa@fpt.vn(hoặc bằng USB, CD) trước ngày 30/4/2019Cũng có thể gửi bằng tài liệu (báo cáo cần kèm đĩa CD) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam Số 2 Phạm Ngũ Lão Hà Nội.

          - Thời hạn nộp báo cáo hoàn chỉnh trước 30-07-2019. Chỉ các bài đã nộp lệ phí mới được đưa thẩm định để đăng.

          - Để đảm bảo kịp thời việc tuyển chọn và in ấn, đề nghị các tác giả gửi đăng ký báo cáo và báo cáo hoàn chỉnh đúng thời gian quy định. Quá hạn đó (theo dấu bưu điện), sẽ không được tiếp nhận.

7. Quyền lợi tác giả có bài đăng trong Kỷ yếu

          - Được hưởng chế độ tính điểm khoa học theo quy định hiện hành.

          - Mỗi nhóm tác giả hoặc tác giả đứng tên một mình được 1 giấy mời dự Hội nghị và nhận 01 tập Kỷ yếu hoặc Tạp chí Hóa học có bài viết của mình.

VI. TRƯNG BÀY SẢN PHẨM, GỬI VIDEO CHIẾU TẠI HỘI NGHỊ VÀ ĐĂNG TRANG GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TRONG KỶ YẾU HỘI NGHỊ

          Ban tổ chức Hội nghị hoan nghênh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp:

          - Trưng bày hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp trong không gian bên Hội trường tổ chức Hội nghị.

          - Chiếu video giới thiệu doanh nghiệp với thời lượng không quá 5 phút trong Hội nghị

          - Đăng trang giới thiệu doanh nghiệp trong Kỷ yếu Hội nghị tại các bìa 1, bìa 2, bìa 3, bìa 4 và các trang ruột.

(Sẽ được bàn bạc cụ thể giữa các đơn vị có nhu cầu với Hội Hóa học Việt Nam)

VII. ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH VÀ TÀI TRỢ

v Lệ phí đăng bài trên Kỷ yếu Hội nghị và Tạp chí Hóa học: 2.000.000 đ/ bài (Hai triệu đồng). Các bài không được đăng sẽ được hoàn lại 1.000.000đ. Khi gửi tiền đề nghị ghi rõ tên bài báo, tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại hoặc email để tiện liên hệ.

v Phí thuê gian trưng bày sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp và lệ phí đăng quảng cáo trên Kỷ yếu được thanh toán theo hình thức tiền tài trợ.

v Hội nghị phí cho những người muốn tham dự (không có bài được đăng) là 500.000 đ.

 Hội Hóa học Việt Nam hoan nghênh và kêu gọi sự tài trợ của các doanh nghiệp, các đơn vị tham gia để góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

          Tiền mặt xin gửi về:

Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam

          Số 2 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Chuyển khoản xin gửi vào:

Tài khoản: 001704060028279

          Hội Hóa học Việt Nam

          Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

          64-68 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Các thông tin chi tiết về Hội nghị xin xem thêm trên Website của Hội Hóa học Việt Nam (http://www.csv.net.vn ) hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam:

Địa chỉ:       Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam

2 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

ĐT:             (024) 39332620

Fax:             (024) 38267498

Email:         csvhoihoa@fpt.vn

 

 

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
0BR77D

Bài viết khác

Số lượt truy cập

5807171 Hôm nay:1039